Stavebné práce

Vyberte si z našich balíčkov

Prevedenie M, L, XL

Prostredníctvom našich širokých znalostí a skúseností v oblasti stavebníctva sme schopný ponúknuť našim zákazníkom a obchodným partnerom rôzne úrovne dokončenia ich stavieb, od samotného odborného poradenstva až po kompletnú výstavbu na ,,klúčʼʼ. Pre výstavbu rodinných domov sme pre jednoduchšiu orientáciu pre našich zákazníkov vytvorili 3 základné úrovne dokončenia ich stavby.

Zoznam prác M L XL
Zemné práce, základy
Hydroizolácia pod zvyslé konštrukcie
Nosné murivo a priečky
Strešné konštrukcie- krov
Krytina
Montáž okien a dverí
Podhľady
Žlaby a odkvapy
Bleskozvod
Zateplenie sokla a fasády
Plošná hydroizolácia
Tepelné izolácie
Elektroinštalácia
Inštalácia zdravotechniky
Betónový poter
Interiérové omietky
Sádrokarton
Obklady, dlažby
Maliarske práce
Kompletáž elektroinštalácie
Montáž batérií a sanity
Podlahy
Montáž interiérových dverí
Fasádne omietky
Chodníka
Vonkajšie dlažby
Oplotenia
Založenie zelene