elektroinštalácie

PRE KLIENTOV Ponúkame komplexné elektroinštalačné služby. Zameriavame sa na všetky typy objektov. Všetky naše služby poskytujeme podľa aktuálne platných noriem STN.

Elektroinštalácie

Ponúkame elektroinštalačné služby pre všetky typy objektov.

 • Bytové
 • Domové
 • Priemyselné
 • Rekonštrukcie elektroinštalácií

Montáž káblových rozvodov

Komplexné práce pri výstavbe, rekonštrukcii a úprave rozvodov NN elektrického vedenia

 • vzdušné a podzemné káblové vedenia
 • Prípojky
 • Rozvody verejné osvetlenie
 • Preložky elektrických vedení a káblov.

Montáž, oprava, údržba bleskozvodu

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie, chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! S bleskozvodom nad hlavou môžete pri búrkach zostať pokojní. Takže, ak ešte nemáte bleskozvod nainštalovaný a rozmýšľate nad jeho montážou, učiňte tak kým nebude neskoro!

Zabezpečovacie a kamerové systémy

Špecializujeme sa na všetky typy poplachových systémov od bytových a rodinných domov až po komerčné a priemyselné oblasti.

revízie vyhradených zariadení elektrických

Naša spoločnosť sa špecializuje v oblasti výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

 • OPaOS elektrickej prípojky
 • OPaOS elektrickej inštalácie
 • OPaOS bleskozvodov
 • OPaOS pracovných strojov
 • OPaOS elektrických spotrebičov
 • OPaOS ručného náradia