Naše služby

Poskytujeme komplexné služby pre elektro montáže, stavebné práce a záhradu.

STAVEBNÉ PRÁCE

Prostredníctvom našich širokých znalostí a, skúseností v oblasti stavebníctva sme schopní ponúknuť našim zákazníkom a obchodným partnerom rôzne úrovne dokončenia ich stavieb.

ELEKTROINŠTALÁCIE

PRE KLIENTOV Ponúkame komplexné elektroinštalačné služby. Zameriavame sa na všetky typy objektov. Všetky naše služby poskytujeme podľa aktuálne platných noriem STN.

ZÁHRADA

Bezplatná obhliadka pozemku a následná príprava projektu podľa požiadaviek zákazníka. Na základe požiadaviek Vám pripravíme cenovú ponuku a po dohode termínu následne realizáciu Vašej vysnívanej záhrady.

Poďme spolu vytvoriť niečo výnimočné!

Stavebné práce

Vyberte si z našich balíčkov

Prevedenie M, L, XL

Prostredníctvom našich širokých znalostí a skúseností v oblasti stavebníctva sme schopní ponúknuť našim zákazníkom a obchodným partnerom rôzne úrovne dokončenia ich stavieb, od samotného odborného poradenstva až po kompletnú výstavbu na ,,klúčʼʼ. Pre výstavbu rodinných domov sme pre jednoduchšiu orientáciu pre našich zákazníkov vytvorili 3 základné úrovne dokončenia ich stavby.

Zoznam prác M L XL
Zemné práce, základy
Hydroizolácia pod zvyslé konštrukcie
Nosné murivo a priečky
Strešné konštrukcie- krov
Krytina
Montáž okien a dverí
Podhľady
Žlaby a odkvapy
Bleskozvod
Zateplenie sokla a fasády
Plošná hydroizolácia
Tepelné izolácie
Elektroinštalácia
Inštalácia zdravotechniky
Betónový poter
Interiérové omietky
Sádrokarton
Obklady, dlažby
Maliarske práce
Kompletáž elektroinštalácie
Montáž batérií a sanity
Podlahy
Montáž interiérových dverí
Fasádne omietky
Chodníka
Vonkajšie dlažby
Oplotenia
Založenie zelene

elektroinštalácie

PRE KLIENTOV Ponúkame komplexné elektroinštalačné služby. Zameriavame sa na všetky typy objektov. Všetky naše služby poskytujeme podľa aktuálne platných noriem STN.

Elektroinštalácie

Ponúkame elektroinštalačné služby pre všetky typy objektov.

 • Bytové
 • Domové
 • Priemyselné
 • Rekonštrukcie elektroinštalácií

Montáž káblových rozvodov

Komplexné práce pri výstavbe, rekonštrukcii a úprave rozvodov NN elektrického vedenia

 • vzdušné a podzemné káblové vedenia
 • Prípojky
 • Rozvody verejné osvetlenie
 • Preložky elektrických vedení a káblov.

Montáž, oprava, údržba bleskozvodu

Ochranu pred následkami zásahu objektu bleskom by mal mať na zreteli každý, kto si váži svoju bezpečnosť a zdravie, chce ochrániť svoj majetok. Takýto zásah má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! S bleskozvodom nad hlavou môžete pri búrkach zostať pokojní. Takže, ak ešte nemáte bleskozvod nainštalovaný a rozmýšľate nad jeho montážou, učiňte tak kým nebude neskoro!

Zabezpečovacie a kamerové systémy

Špecializujeme sa na všetky typy poplachových systémov od bytových a rodinných domov až po komerčné a priemyselné oblasti.

revízie vyhradených zariadení elektrických

Naša spoločnosť sa špecializuje v oblasti výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

 • OPaOS elektrickej prípojky
 • OPaOS elektrickej inštalácie
 • OPaOS bleskozvodov
 • OPaOS pracovných strojov
 • OPaOS elektrických spotrebičov
 • OPaOS ručného náradia

Záhrada

Projekty a návrhy záhrad

Bezplatná obhliadka pozemku a následná príprava projektu podľa požiadaviek zákazníka.

Kompletná realizácia záhrad

Na základe požiadaviek Vám pripravíme cenovú ponuku a po dohode termínu následne realizáciu Vašej vysnívanej záhrady

Návrh a realizácia závlahových systémov

Ak túžite mať stále zelený a hustý trávnik, môže byť pre vás najlepším riešením automatický podzemný zavlažovací systém. Sústava kropiacich trysiek ukrytých pod trávnikom sa v nastavených časoch aj podľa počasia pravidelne vysunie a trávniku dodá toľko potrebnú vodu.

Realizácia jazierok

Záhradné jazierko pridá vašej záhrade nielen jedinečný aspekt, ale aj atmosféru a je to perfektný spôsob, ako prilákať „život“ do vašej záhrady

Realizácia chodníkov a altánkov

Poradíme a uskutočníme Vašu predstavu na skutočnosť.

Úpravu terénu

Ponúkame všetky druhy terénnych a záhradných úprav profesionálnou technikou.

rekultiváciu existujúcich záhrad

Pôda vo všeobecnosti pozostáva z minerálneho mixu piesku, naplavenín, hliny, organických materiálov, hmyzu, zvierat, vody s množstvom rozpustených látok a vzduchu. Pre zdravý a krásny trávnik je potrebné získať analýzu pôdy aj s odporúčaniami na jej rekultiváciu.

starostlivosť o trávnaté plochy, dreviny, živé ploty, záhony

Pomôžeme Vám udržať záhrady zdravé a krásne. Používame kvalitné hnojivá, ktoré poskytnú Vašim záhradám vhodné vitamíny a minerály pre ich správny rast, vrátane dusíka, fosforu, draslíka, ktoré pomáhajú pri tvorbe proteínov a cukrov pre energiu, a taktiež síru, vápnik a horčík, ktoré prispievajú k zdraviu trávnikov.

-Elegantný a upravený živý plot je skutočná pastva pre oko, na dosiahnutie tohto cieľa je však potrebné dôslednú a presnú prácu.

Pracujeme s rôznymi druhmi živých plotov a zabezpečujeme ich orezávanie, tvarovanie a zmenšovanie pomocou profesionálnych nástrojov a zariadení, aby sme dosiahli precízny výsledok. Naši kvalifikovaní pracovníci dokážu s využitím tých správnych nástrojov opracovávať Vaše živé ploty tak, aby ste boli s našim výsledným počinom maximálne spokojní.

-Ovocné stromy si taktiež vyžadujú pravidelné rezanie. Príliš husté stromy totiž ľahšie podliehajú chorobám a škodcom; ovocie je menej kvalitné a horšie sa skladuje.

Pri pestovaní ovocných drevín je dôležité dodržiavať optimálny tvar koruny, klásť dôraz na to, že každý druh stromu vyžaduje iný prístup, prípadne aj načasovanie, a taktiež správne a čisté vedenie rezu.  My sa o Vaše ovocné stromy postaráme tak, aby boli zdravé a zabezpečili sme im pravidelnú a bohatú rodivosť.